L´alta en el sistema RED, obligatòria per a autònoms

L´alta en el sistema RED, obligatòria per a autònoms

La normativa que regula el sistema XARXA s´actualitza i obliga els més de tres milions d´autònoms espanyols a donar-se d´alta al sistema de la Seguretat Social, independentment de si compten o no amb empleats. A més, el tràmit s´ha de fer fins el 31 d´agost de 2018 com a màxim.

Qui ha de donar-se d´alta al sistema RED obligatòriament?

La nova ordre publicada obliga pràcticament a tots els treballadors autònoms registrats en el RETA (Règim Especial per a Treballadors Autònoms) i en el règim especial dels treballadors del mar a afiliar-se al sistema RED.

No obstant això, hi ha algunes excepcions per a diferents grups que quedaran exclosos de l´obligació d´alta al sistema RED. En concret serien:

– Professionals dedicats a la tauromàquia

– Professionals afiliats al Sistema d´Empleats de la Llar

– Els autònoms que pertanyin al grup segon i al grup tercer del règim del Mar.

Com tramitar-la

La normativa permet que sigui el propi autònom qui realitzi el tràmit d´alta a Sistema RED o bé, que s´encarregui en el seu nom un assessor autoritzat com a representant legal.

D´aquesta manera, si ja comptes amb un assessor autoritzat RED, tu no hauràs de fer cap tràmit. En canvi, si ets autònom també a la gestió de tota la paperassa i obligacions fiscals, hauràs d´aparèixer tu com a autoritzat RED.

Per a això necessites sol·licitar el certificat digital. Per això només hauràs d´acudir a qualsevol oficina de la Seguretat Social amb:

– Fotocòpia del teu DNI

– Algun document que certifiqui la teva condició de treballador autònom

– Sol·licitud expressa d´accés al sistema