Comptable

Comptable


contable , teclado , portatil

Les societats i professionals han de complir requeriments legals en matèria comptable. Per això, el nostre departament de Gestió Comptable ofereix assessorament mitjançant un desenvolupament complet dels següents serveis:

  • Organització de la comptabilitat de l'empresa. Creació d'un Pla comptable adaptat a les necessitats i a la informació que requereixi l'empresa.
  • Assessorament sobre la forma i manera de portar la comptabilitat d'acord amb la normativa vigent al respecte.
  • Revisió periòdica de Balanços i comptes de resultats, i informació de la realitat econòmic-comptable-fiscal de l'empresa.
  • Confecció informatitzada de la comptabilitat de l'empresa a les dades que aquella aporti, segons metodologia a explicar prèviament.
  • Realització d'informes:
➢ Mensual: Balanços de Summes i Saldos.
➢ Diari d'operacions.
➢ Situació de resultats.
➢ Trimestral: Balanços de Summes i Saldos.
➢ Comptes de resultats.
➢ Extractes de Comptes i detalls annexos.
➢ Informe Econòmic-financer-fiscal.
  • Tancament de comptabilitat i realització de Comptes Anuals (Memòria, Comptes de resultats i balanços) i proposta de distribució de beneficis.
  • Realització dels llibres oficials de comptabilitat, així com la seva presentació en el Registre Mercantil. Igualment, registre dels Comptes Anuals i de la Proposta de distribució de beneficis.

Els nostres professionals estan altament qualificats i experimentats permetent l'elaboració de la comptabilitat que, al costat del més alt aprofitament dels mitjans tècnics i informàtics, possibilita:

>Consultar la informació comptable en línia.
> Aplicació de sistemes de comptabilitat personalitzats.
> Assessorament permanent en els processos comptables.

A.Contable2

A ABAUDING creiem que la informació és poder (sempre que sapiguem usar-la adequadament) i molt més en el món empresarial, ja que és un dels actius fonamentals en les organitzacions, és per això que hem de tenir mecanismes per tractar-la i treure'n el major profit.