Fiscal

Fiscal


A Fiscal

El nostre equip de professionals estable i proper al client té una àmplia experiència en tributació nacional i internacional, especialitzat en la fiscalitat de pimes en les matèries següents:

> Assessorament tributari.
> Planificació fiscal, nacional i internacional.
> Gestió dels impostos de la seva Entitat.
> Defensa davant inspeccions tributàries.
> Compareixença i representació davant òrgans d’inspecció fiscal.
> Plataforma Online per a la comunicació amb el client (Portal del client).


negocios hojas de cálculo

El ventall de serveis prestats per nosaltres gestiona molts altres tràmits o tasques com poden ser la presentació de declaracions de l’IVA i les corresponents als pagaments sotmesos a retenció  (ja sigui per tenir treballadors, immobles arrendats a tercers, efectuar pagaments  a professionals o per abonar rendiments del capital mobiliari); la declaració de l’Impost sobre Societats i els seus corresponents pagaments fraccionats; la declaració anual d’operacions amb tercers en relació amb les compres i vendes efectuades en l’activitat; i la resta de declaracions resums anuals i qualsevol altre tipus d’impost a què estigui subjecte l’activitat.

¿QUÈ PODEM APORTAR COM VALOR AFEGIT?

  • Pressupostos econòmics a mida.
  • Assessorament i gestió personalitzats.
  • Servei integral de qualitat.
  • Pro activitat i anticipació.
  • Comunicació i accessibilitat 24/365, a través del Portal del client.
  • Últimes novetats.