Auditoria Financera

Auditoria Financera


empresario

La necessitat de tenir una informació financera el més real i fiable possible ha permès que l’auditoria jugui cada vegada un paper més important a les empreses.

L’auditoria entesa com un servei personalitzat al client permet generar un valor afegit per l’empresa, expressat en termes d’intercanvi de punts de vista, recomanacions sobte aspectes importants de la seva activitat, del seu control intern i de la seva organització. El nostre equip d’auditors inscrits al ROAC i a l’ICAC s’ha especialitzat en la confecció d’informes de comptes per pimes i entitats de mida mitjana.

L’objectiu és que els nostres clients tinguin una visió clara de la seva estratègia corporativa, dels seus processos de negoci i informes financers. Per aquest motiu, ens adaptem a la casuística de cada client, realitzant el treball en dues fases, prèvia i final, i reduint els terminis d’entrega.


L’informe d’auditoria de comptes anuals obligatòria s’emet a aquelles entitats que superen durant dos exercicis consecutius els límits d’auditoria obligatòria. El segon any que supera els límits serà l’any que l’entitat estarà obliga a auditar-se. Els esmentats límits es detallen a continuació:

                     > El total dels seus actius superen els 2.850 milers d’euros.
                     > L’import net de la xifra de negocis superi els 5.700 milers d’euros.
                     > El nombre mig de treballadors superi els 50..

A ABAUDING considerem que una auditoria de comptes no ha d’entendre’s com un simple tràmit legal, sinó com un gran valor per a la companyia.

calculadora finanzas

D’altra banda, tot i que no es superin els paràmetres comentats anteriorment, una entitat pot presentar els seus estats financers auditats de forma voluntària com valor afegit a la seva informació financera, o bé a requeriment dels seus accionistes minoritaris mitjançant la sol·licitud al registrador mercantil de nomenament dels auditors de comptes. Per aquells grups d’empreses que estiguin obligats a formular els seus comptes anuals consolidats, a l’igual que en l’informe d’auditoria de comptes anuals obligatòria, els límits han de complir-se durant dos exercicis consecutius. Per a aquests casos els límits establerts són els següents:

> El total dels seus actius superen els 2.850 milers d’euros.
> L’import net de la xifra de negocis superi els 5.700 milers d’euros.
> El nombre mig de treballadors superi els 50.

Per a tots aquests treballs, assignem l’equip humà que millor coneix el sector on opera l’empresa, dirigits per un soci i recolzats per supervisors que complementen el treball de camp. La rotació de personal és molt baixa, el que facilita la comunicació amb el client.