Calendari i principals novetats de la campanya de Renda 2017

Calendari i principals novetats de la campanya de Renda 2017

Com cada any, et brindem tota la informació per dur a terme la teva presentació de la Declaració de la Renda 2017 (campanya 2018). Repassem les principals dates, terminis i novetats de la Renda 2017.

QUAN ES FA LA DECLARACIÓ DE LA RENDA?

– La campanya de la Renda comença el 4 d´abril per a aquells contribuents que vulguin realitzar-la per via online.

– El 10 de maig comença el termini per a la presentació presencial de les declaracions en entitats col·laboradores, comunitats autònomes i oficines de l´Agència Tributària,

– El 2 de juliol finalitza el termini per a tots els contribuents,

– Si vols domiciliar la declaració, tindràs uns dies menys, ja que aquest termini acaba el 27 de juny.

DESAPAREIX L´ESBORRANY PER VIA POSTAL

Desapareix l´enviament postal del famós esborrany de la renda. A partir d´ara, aquest servei va a quedar limitat a enviar les dades fiscals i referències.

NOU SERVEI “LI CRIDEM” D´ASSISTÈNCIA TELEFÒNICA AL CONTRIBUENT

Hisenda crea aquest nou servei per tal de fomentar l´assistència telefònica a l´usuari. A partir del 3 d´abril estarà disponible.

Amb aquest nou servei pretenen reduir el nombre de persones que acudeixen a les instal·lacions d´Hisenda.

CIRCUMSTÀNCIES ESPECIALS A TENIR EN COMPTE EN LA RENDA 2017

A continuació us resumim les principals novetats per a aquest any:

– S´amplien els supòsits que no tindran consideració de retribucions en espècie: la formació finalitat sigui l´actualització o capacitació del personal, quan sigui exigida per desenvolupar aquesta activitat o lloc de treball. La formació està exempta, sempre que l´ocupador estigui d´acord en què el treballador acudeixi a aquests cursos.

– La devolució de la clàusula sòl no tributa: quan correspongui a un import obtingut per haver pagat de més en una hipoteca amb clàusules abusives, no caldrà declarar aquest import o per les indemnitzacions rebudes. Ull: en el cas que ja hagis aplicat una deducció per l´adquisició d´habitatge en el seu dia, en què vas incloure els interessos cobrats indegudament, llavors sí hauràs d´afegir la proporció deduïda indegudament.

– Estimació objectiva per als autònoms: podran escollir la modalitat d´estimació objectiva per rendiments inferiors a 250.000 euros. En el cas que l´autònom estigui obligat a expedir factura, no podran superar-se els 125.000 euros per aplicar aquesta modalitat.

– Mínims per descendents per aplicar l´IRPF: Des de gener de 2017 s´assimila als descendents, podent aplicar-se un mínim familiar per descendents. Aquest any s´inclou un nou supòsit, contribuents que tinguin sota la seva tutela a menors de 3 anys o tinguin atribuïda per resolució judicial la seva guarda i custòdia.