Valoració de Societats

Valoració de Societats


ABAUDING compte amb una àmplia experiència professional en l’àmbit de la valoració d’empreses i projectes d’inversió, ja es tracti de pimes, negocis familiars o empreses de recent creació.

A partir d’un estudi en profunditat dels factors clau de creació de valor de la companyia objecte d’anàlisi, s’analitzarà el seu pla de negoci, que determinarà la capacitat de generació de valor i servirà per establir quin és el rang de valoració raonable de la mateixa. Per això, els nostres professionals compten amb les eines necessàries i utilitzen les metodologies de valoració generalment acceptades.


gragicos tablet

ABAUDING ofereix el seu servei de valoració en totes aquelles situacions en què l’estimació d’un valor raonable és essencial:

               > Assessorament independent a Òrgans d’Administració i accionistes.
               > Anàlisi i recolzament en assignació de preus d’adquisició i anàlisi de deteriorament de valor.
               > Valoració d’actius intangibles i fons de comerç.
               > Informes d’experts independents.
               > Recolzament en la planificació fiscal.
               > Recolzament en litigis.

ABAUDING té una sòlida experiència en nombroses indústries i compte amb el recolzament dels seus especialistes sectorials en el món, cooperant amb experts comptables i fiscals en aquelles situacions complexes que requereixin de la seva participació.