Organització i Processos

Organització i Processos


empresario dando instrucciones

Segons l’enfocament que s’atribueixi al projecte, prioritzem determinats aspectes com el control intern, l’optimització de recursos, la qualitat, normes i procediments, reducció del cicle de processos i altres.

Dins dels projectes de l’Àrea de Consultoria d’Organització, ABAUDING és experta en el següent:

  • Reenginyeria de Processos.
  • Anàlisi de Processos de la Companyia.
  • Afavorint els canvis que necessita per guanyar competitivitat.
  • Reorganització d’Àrees / Companyies.
  • Definició de Llocs i Funcions.
  • Definició d’Indicadors.
  • Quadre de Comandament Integral.
  • Creació de normes de Control Intern, Pautes de Treball i Manuals de Qualitat.
  • Optimització de Recursos.
  • Externalització de Processos.