Forensic

Forensic


Les companyies operen en un entorn global cada vegada més complexa. L’existència de situacions litigioses i disputes, així com els riscos derivats de conductes fraudulentes exigeixen respostes ràpides i eficaces que permetin moderar els costos derivats d’aquestes circumstàncies.

ABAUDING, a través del seu equip, t’ofereix:

> Serveis especialitzats en informes d’expert independent
> Actuacions en processos judicials
> Processos destinats a la detecció i investigació de frau empresarial
> L’emissió com experts independents de dictàmens com a pèrit judicial

La nostra experiència de 20 anys en el sector ens permet actuar en tot tipus de litigi civil, tal com pèrdua de beneficis, reclamacions de lucre cessant, dany emergent, facilitant l’enfocament objectiu necessari per als advocats i tribunals a l’hora d’afrontar matèries comptables complicades.