Internacional

Internacional


Internacional

En un món cada vegada més globalitzat, són necessàries solucions ràpides i eficients. Amb aquest objectiu, i donades les creixent necessitats de part dels nostres clients ABAUDING forma part de IAPA, una associació internacional de firmes professionals independents, dins el Top 25, amb representació en més de 60 països, i amb més de 230 membres.

Mitjançant aquesta xarxa, tenim l’oportunitat i capacitat d’atendre les necessitats dels nostres clients amb interessos fora d’Espanya, però sense perdre la filosofia de la nostra organització, és a dir amb un apropament local i personalitzat en qualsevol lloc del món.


L’èxit en un mercat mundial prové dels coneixements locals.