Legal

Legal


Legal

Comptem amb una àmplia capacitat d’avaluació i comprensió del negoci, que són claus per a proporcionar un bon assessorament i solucions d’alta qualitat. Com a firma multidisciplinària d’assessorament som conscients de la importància d’oferir al client unassessorament integral que contempli multitud de perspectives jurídiques.

Responem a l’entorn canviant, supervisant constantment els nous desenvolupaments i compartint el nostre coneixement i experiència amb professionals dins la firma, així com altres experts d’acreditada reputació en la professió que compartim.


A Abauding comptem amb un equip d’advocats especialitzats en diferents branques (Dret Civil
Dret Mercantil, Dret Laboral i Dret Penal
) que a més a més estan habituats a treballar en equips creats a la mida de les necessitats dels nostres clients. Aquests equips són ho suficientment grans com per explotar tot el coneixement necessari i ho suficientment petits com per poder optimitzar la reactivitat, rapidesa i rendibilitat.

A ABAUDING cada projecte es gestiona sota la supervisió d’un soci dedicat que està disponible en totes les fases del projecte amb la finalitat de garantir el seu progrés fluid i un resultat d’èxit.